21. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE

10. 9. – 12. 9. 2020, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích J. Boreckého 1167/ 27 370 11 České Budějovice

23. ČESKÁ KONFERENCE DURG, 25. ČESKÁ KONFERENCE TDM

O kongresu

Hygienická opatření vzhledem k mimořádné situaci

České Budějovice počtvrté

Ano. Naše konference se bude opět konat v Českých Budějovicích. Po setkáních v letech 2004, 2006 a 2010 (6., 8. a 12. konference klinické farmakologie spolu s jednáním DURG a TDM) nás město na soutoku Vltavy a Malše opět očekává „s otevřenou náručí“, na již 21. konferenci naší společnosti.

V roce 2004 jsme měli, kromě dalších důležitých témat, na programu i biologickou léčbu. V odstupu těch jen stěží uvěřitelných sedmnácti let se ve formě „biosimilars“ k otázce vracíme, ve velkém oblouku průběhu času i vývoje problematiky. Organizační výbor si je samozřejmě vědom závazku, který předešlé akce znamenají pro současnost i budoucnost, nejen pro naše konference, ale pro celý náš obor - Klinická farmakologie.

Posilou nám mohou být uznalá slova, kterými přední postavy jihočeského veřejného a odborného života komentovaly v předešlých letech naše dosavadní úsilí.

2004 Tato akce přispěla k vynikající reprezentaci našeho kraje.
(RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje)

2006 Klinická farmakologie má nezastupitelnou úlohu jak při vývoji a vzniku léků nových, tak při racionálním používání léků zavedených, osvědčených. Je nám nenahraditelným pomocníkem.
(MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a. s.)

2004, 2006 České Budějovice se na tři dny stávají hlavním městem klinické farmakologie. Uznání a poděkování patří všem účastníkům a podporovatelům této krásné akce.
(MUDr. Vladimír Pavelka, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro zdravotnictví)

2010 Záštitu nad touto akcí přebírám s radostí a potěšením.
(Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje)

Kéž je naše nadcházející setkání k dobru, štěstí, blahu a zdaru všem zúčastněným. (QBFFFS)

Za organizační výbor se na setkání těší

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.
Pracoviště klinické farmakologie
Nemocnice České Budějovice, a. s.

HLAVNÍ TÉMA SYMPOSIA:

FARMAKOLOGICKY ÚČINNÉ LÁTKY V PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH

DURG

BIOSIMILARS

TDM

VARIA

POŘADATELÉ:

Nemocnice České Budějovice, a. s,

Pracoviště klinické farmakologie a Centrální laboratoře

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP, z. s.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů

Čestné předsednictvo:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.,
děkanka ZSF JU v Českých Budějovicích

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vědecký výbor:

Předseda: doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Místopředseda: doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
Členové: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
RNDr. Hana Brozmanová, CSc.
prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
doc. MUDr. Jitka Patočková
doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
MUDr. David Suchý, Ph.D.
MUDr. Miroslav Verner

Organizační výbor:

Předseda: doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.
Členové: Mgr. Vendula Dvořáková
Bc. Brigita J anečková RVS
Ing. Eva Ježková
Mgr. Hana Kalová RFA
prim. MUDr. Zuzana Liptáková
MUDr. et Mgr. Marcela Míková, Ph.D.
prim. MUDr. Marie Pešková
Ing. Vendula Vargová
MUDr. Miroslav Verner
Mgr. Blanka Záleská

Generální sekretář:

Ing. Vendula Vargová
Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice a.s.
Tel.: 387873501 E-mail: cl@nemcb.cz

Sekretariát:

Mgr. Blanka Záleská
Lékařská knihovna Nemocnice České Budějovice, a.s.
Tel.: 601 306 875, 387 872 074
E-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Program

Předběžný program konference si můžete stáhnout zde.

Souběžně s programem bude probíhat prezentace sponzorských firem.

Registrace

Schůze výboru ČSKF, Revizní komise a sekcí TDM a DURG

Registrace

Odborný program

Registrace

Odborný program

Místo konání

Informace o místě konání.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kolej K5, J. Boreckého 1167/ 27, 370 11 České Budějovice

Ubytování

Ubytování a stravování (snídaně, oběd večeře) si je možno zajistit v rámci registrace přes webové stránky kongresu na koleji K5 JČU J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice. Ubytování a stravování (kromě rautu 11. 9.) nejsou v ceně registračního poplatku.

Hotel 1

Dvoulůžkový pokoj

540 Kč / noc

obsazeny dvěma, nebo jednou osobou

Uvedené ceny jsou bez stravování. Večeře 85 Kč, snídaně 75 Kč, oběd 90 Kč.

Storno podmínky:
Rezervaci ubytování a stravování je nutné provést do 10. 8. 2020. Pokud bude zrušeno 14 dní před akcí a méně, je storno poplatek 100 % ceny!

Partneři

Registrace

  • Aktivní účast 1. autor: bez poplatku
  • Členové ČSKF: 400 Kč (do 31. 8. 2020), 500 Kč na místě
  • Nečlenové ČSKF: 500 Kč (do 31. 8. 2020), 600 Kč na místě
  • Jednodenní účast: 300 Kč (do 31. 8. 2020), 400 Kč na místě

Zahrnuje 21% DPH, vstup na odborné přednášky, občerstvení o přestávkách a během akce, účast na plenární schůzi ČSKF včetně programu

Registrační poplatek uhraďte na účet č.: 2107918128/2700 UniCredit Bank, v. s. 209426

Přihlášky k AKTIVNÍ účasti přijímáme nejpozději do 31. 7. 2020 přes www.ckkf2020.cz. Abstrakt do 15.8.2020.
Předpokládaná délka přednášky je maximálně 15 min.
Přijaté abstrakty budou vydány ve sborníku z konference (s ISBN číslem). Souhlas s publikací vyjádříte prostřednictvím webového formuláře. Pokyny autorům naleznete zde.

Přihlášky k PASIVNÍ účasti prosíme odeslat nejpozději do 31. 8. 2020 přes www.ckkf2020.cz.

Vzdělávací akce je v rámci postgraduálního vzdělávání pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 ČLK a registrována ČAS.

  • Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 31. 7. 2020.
  • Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 31. 8. 2020.

Přihlášky možno zadávat do 31. 8. 2020, po tomto datu, prosíme, kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě.

Závazná přihláška k účasti

V případě zájmu o ubytování vyplňte následující pole.

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
mobil: +420 601 306 875
tel: +420 38 787 2074
e-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz